languageease Post time 2013-8-19 11:29:58

A word by confucius

孔子曰: Confucius said:---(01)

不患人之不己知,---Bu4 huan4 ren2 zhi bu4 ji3 zhi,
患不知人也.----------Huan4 bu4 zhi ren2 ye3.

In simple Chinese (白話)

不要怕別人不知自己﹐
只怕自己不知道別人。

Don't be afraid of people not knowing you,
But you should be afraid of not knowing people.

Page: [1]
View full version: A word by confucius